Zakat Infak Sedekah

Pengenalan Zakat

Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan apabila telah memenuhi syarat – syarat yang telah ditentukan…

Zakat Fitrah

NIAT MENUNAIKAN ZAKAT FITRAH Nawaitu an uhrija zakat fitri anna wa an jami i maa…

Zakat Penghasilan

Zakat Penghasilan adalah zakat yang dikeluarkan dari penghasilan bila telah mencapai nishab, zakat ini dikeluarkan…

Zakat Perdagangan

Zakat perdagangan atau perniagaan adalah zakat yang wajib dikeluarkan oleh pelaku usaha yang mengambil keuntungan…

Zakat Saham dan Investasi

Hasil dari keuntungan investasi saham, wajib dikeluarkan zakatnya sesuai dengan kesepakatan para ulama pada Muktamar…

Zakat Emas dan Perak

Zakat Emas dan Zakat Perak : Kewajiban zakat juga berlaku terjadap Emas/perak atau uang atau barang-barang…

Zakat Hadiah

Jika hadiah tersebut terkait dengan gaji : maka ketentuannya sama dengan zakat profesi dan dikeluarkan…

Zakat Pertanian

Zakat hasil pertanian merupakan salah satu jenis Zakat Maal, objeknya meliputi hasil tumbuh-tumbuhan atau tanaman…

Zakat Tabungan

Salah satu makna Zakat adalah membersihkan atau mensucikan. Makna ini menegaskan bahwa orang yang selalu…

Zakat Akhir Tahun

Salah satu syarat wajib zakat adalah harta tersebut telah dimiliki atau telah diusahakan selama setahun…

Infak Sedekah

INFAK Infak adalah harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk…

Wakaf Melalui Uang

Wakaf melalui uang artinya yang diwakafkan adalah peruntukkannya. Misalnya Rumah Zakat akan membangun sumber air…

Wakaf Uang

Wakaf Uang atau disebut juga wakaf tunai adalah perbuatan hukum wakaf dengan cara memisahkan dan/atau…

Fidyah

Ramadhan adalah bulan yang sangat istimewa bagi umat muslim karena selama 1 bulan penuh mempunyai…

Scroll to Top